hangvo

Nếu ai đó nói xấu, phán xét khi không biết gì về bạn. Đừng buồn và hãy nhớ kĩ một điều: "Chó sủa khi gặp người lạ"

Donate!
Comments facebook

Tổng lượt donate của page (hôm nay)

0

Số tiền donate (hôm nay)

$nan (đô la)

Họ và tên

Cookie chocolate

Trạng thái tài khoản

Hoạt động