văn tuấn ngô

HÃY CỨ IM LẶNG MÀ LÀM VIỆC VÌ CŨNG SẼ CÓ LÚC CHÓ THÔI SỦA, NGƯỜI NGƯNG RỦA, BOM ĐẠN THÔI ĐÌ ĐÙNG VÀ THẰNG KHÙNG SẼ XUỐNG MỒ CÂM LẶNG!!!!!!!!!!

Donate!
Comments facebook

Tổng lượt donate của page (hôm nay)

0

Số tiền donate (hôm nay)

$nan (đô la)

Họ và tên

ནôῆ ῆცộ κhôῆც

Trạng thái tài khoản

Hoạt động